Ο Αίσωπος στην Ιαπωνία: Μύθοι και αποφθέγματα | Greek-Japanese Association
content top

Ο Αίσωπος στην Ιαπωνία: Μύθοι και αποφθέγματα

Ο Αίσωπος προκαλεί σήμερα το μεγάλο ενδιαφέρον των Ιαπώνων οι δε μύθοι του είναι πολύ δημοφιλείς στα παιδιά της Χώρας αυτής.Πολλοί καλλιτέχνες έχουν εικονογραφίσει τους μύθους του Αισώπου με μεγάλη δεξιοτεχνία.Ένας εξ αυτών υπήρξε ο Τakeo Takei σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δείγματα της δουλειάς του παρατίθενται κατωτέρω.

Η διάλεξη της Ιαπωνολόγου Κυρίας Μαρίας Κοβάνη στις 15 Ιανουαρίου στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β & Μαρίας Θεοχαράκη ( 18.00-20-00 ) «Ο Αίσωπος στην Ιαπωνία: Μύθοι και αποφθέγματα” ασφαλώς θα συμβάλει εποικοδομητικά στην ανάλυση του ενδιαφέροντος αυτού θέματος.

Takei was born in Suwa, Nagano prefecture in 1894. After studying at the Hongo Yoga Kenkyujo (Hongo Research Institute for Western Art) he entered the Western-style art department of Tokyo Art School in 1919. He was an ardent admirer of illustrator Takehisa Yumeji and poet Kitahara Hakushu. After graduation from art school, he married in 1921 and to support his new family he began to produce illustrations for children for Kodomo no tomo [Child’s Friend], a children’s magazine published by Fujin no Tomo Sha. In 1922 he became one of the leading illustrators for Kodomo no kuni [Children’s Land] from its inaugural issue. In 1923 he published Otogi no tamago [The Fairy’s Egg], and in 1925 his first individual exhibition was held in Ginza in the heart of Tokyo. His Ramu-ramu O [King Ramu-ramu] came out in 1926. The following year, with Shimizu Yoshio, Okamoto Kiichi, Kawakami Shiro, and other illustrators contributing to the Kodomo no kuni, Takei formed the Nihon Doga Kyokai (Japan Association of Illustration for Children), as part of the effort to achieve artistic quality in illustrations for children. Following Okamoto’s death, Takei succeeded him as critic and selector of illustrations submitted to Kodomo no kuni in 1931. In 1955, he became editorial adviser for the magazine Kinda bukku [Kinder Book].

01-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts 02-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 03-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 04-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg_900 05-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 06-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg_900 07-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 08-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg_900 09-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 10-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg_900 11-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 12-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 13-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg_900 14-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg_900 15-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 16-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 17-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg_900 18-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 19-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 20-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 21-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 22-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 23-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 24-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 25-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg_900 26-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg_900 27-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 28-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg_900 29-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg_900 30-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 31-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 32-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg_900 33-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 34-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 35-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg_900 36-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg 37-takei-takeo-aesop-1925-japan-50watts.jpg_900
<
>