content top

ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Τον Ιούνιο του 2016 συμπληρώνονται 60 χρόνια από της ιδρύσεως του Ελληνο-Ιαπωνικού Συνδέσμου, ο οποίος επισήμως ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1956 με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με σκοπό την προώθηση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Ιαπωνίας με ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτιστικό, μορφωτικό και οικονομικό τομέα. Κατά το διάστημα της μακρόχρονης πορείας του δημιουργήθηκαν και επεκτάθηκαν κυρίως οι πολιτιστικές και μορφωτικές σχέσεις μεταξύ των δύο φίλων Χωρών. Βεβαίως είχε ήδη προηγηθεί μία μεγάλη περίοδος επισήμων σχέσεων μεταξύ της Ελλάδος και της Ιαπωνίας η οποία χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 1899 όταν υπογράφηκε η Συνθήκη Φιλίας, Εμπορίου και Ναυτιλίας.

Ο Ελληνο-Ιαπωνικός Σύνδεσμος βρίσκεται ήδη στο στάδιο της εκπονήσεως προγράμματος διαφόρων εκδηλώσεων για τον εορτασμό αυτής της τόσο σημαντικής επετείου. Μεταξύ άλλων έχει προγραμματισθεί η συγγραφή και η έκδοση μιάς ιστορικής πραματείας που θα καλύπτει τα επιτεύγματα του Συνδέσμου για την δημιουργία και περαιτέρω σύσφιγξη των Ελληνο-Ιαπωνικών σχέσεων με κάθε δυνατή λεπτομέρεια. Πιστεύομε δε ότι θα συμβάλει ουσιαστικά σην πλήρη ενημέρωση παντός ενδιαφέρομενου τρίτου για την ιστορία των σχέσεων των δύο Χωρών.Επιπροσθέτως θα αποτελέσει ένα ειλικρινή φόρο τιμής για όλους εκείνους που προσέφεραν τις προσπάθειες τους για την επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου πάντοτε με την ηθική υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιαπωνίας.

Τον Δεκέμβριο του 1972 στην Ιαπωνία ιδρύεται παρεμφερής Σύλλογος με την επωνυμία Japan Greece Society με πρώτο Πρόεδρο μία σημαντική προσωπικότητα της οικονομικής ζωής της Ιαπωνίας τον αείμνηστο Horishige Hasegawa, Πρόεδρο της Εταιρίας Sumitomo Chemcal Inc.Οι δραστηριότητες του Συλλόγου είναι παρεμφερείς με αυτές του Ελληνο-Ιαπωνικού Συνδέσμου με κύριο στόχο την προβολή της Ελλάδος και της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Η ανωτέρω συγγραφή της πραγματείας για την ιστορία του Ελληνικού Συνδέσμου θα εξετάσει παράλληλα και την ιστορία της Japan Greece Society.

Kαι ενώ οι προσπάθειες καίτοι βρίσκονται στο προκαταρκτικό στάδιο προχωρούν σταθερά, ξαφνικά νέα στοιχεία προέκυψαν για την ιστορία των Ελληνο-Ιαπωνικών Σχέσεων. Από συζητήσεις που είχαμε με τον Κύριο Μάνο Δασκαλάκη Ιδρυτή του Πολιστικού Συλλόγου Hikarikwai και μέλος του Ελληνο-Ιαπωνικού Συνδέσμου ο τελευταίος έθεσε στην διάθεση μας διάφορα λίαν ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την προύπαρξη Ελληνο-Ιαπωνικού Συνδέσμου.Ο Σύνδεσμος αυτός ιδρύθηκε επισήμως το 1928, με την υποστήριξη της Ιαπωνικής Αντιπροσωπείας στην Αθήνα με Πρόεδρο τον αείμνηστο Ιπποκράτη Σ. Καββαδία Γεν.Πρόξενο και Πρόεδρο επί μία εικοσαετία περίπου του Φιλολογικού Σύλλόγου “ Παρνασσός “.Τα στοιχεία που έθεσε υπ’όψη μας ο ανωτέρω Σύλλογος βρίσκονται στον “ Παρνασσό “. Μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπήρξαν εξέχουσες προσωπικότητες της Ελληνικής κοινωνίας όπως Ακαδημαικοί,Καθηγητές Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι πολιτιστικών Οργανισμών, πολιτικοί, έγκριτοι δημοσιογράφοι, διπλωμάτες κ.ο.κ. Οι σκοποί του τότε Συνδέσμου υπήρξαν παρεμφερείς με τους σκοπούς του σημερινού. Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων υπήρξε και η πρώτη επιτυχής προβολή της προσωπικότητος και του αξιόλογου έργου του μεγάλου Αγγλοέλληνος συγγραφέως ( όπως αναφέρεται στα τότε επίσημα έγγραφα ) Λευκαδίου Hearn και η απόφαση εντείχισης δύο αναμνηστικών ενεπίγραφων πλακών στην οικίαν που γεννήθηκε ο μεγάλος συγγραφέας, εκ των οποίων η μία χάλκινη που έστειλε η Ιαπωνική Κυβέρνηση και μία μαρμάρινη που εστάλη από τον Ελληνο-Ιαπωνικό Σύνδεσμο. Τελικά οι δύο πλάκες εντειχίσθηκαν σε μία ωραία αναθηματική στήλη που κατασκευάσθηκε σε μία από τις πλατείες της πόλεως της Λευκάδος. Την στήλη εφιλοτέχνησε ο διακεκριμένος καλλιτέχνης γλύπτης Γεώργιος Δημητριάδης, Αθηναίος και μέλος του Ελληνο-Ιαπωνικού Συνδέσμου, ύψους 3,50 μέτρων και πλάτους 0,50 εκ.που ανηγέρθηκε στο τότε κεντρικώτερο σημείο της πόλεως.

Δυστυχώς δεν γνωρίζομε μέχρι πότε δραστηριοποιήθηκε ο Σύνδεσμος αυτός, ενδεχομένως μέχρι την εποχή που η Ιαπωνία εισήλθε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ( 6.5.1941 ).

Θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψη ότι τον Ιούνιο του 1929 ο τότε Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Αθήνα Κύριος Shintaro Kawashima, κατά την διάρκεια μιάς Συσκέψεως που πραγματοποιήθηκε στο Τokyo κατά την οποία παρουσίασε την κρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα, εξέφρασε την επιθυμία του για την ίδρυση ενός ανάλογου Συλλόγου και στην Ιαπωνία. Μεταξύ άλλων την πρόταση του υποστήριξαν αφ’ενός ο Shigeru Yoshida, τότε Υφυπουργός των Εξωτερικών της Ιαπωνίας και ένας εκ των σπουδαιοτέρων πρωθυπουργών της Χώρας κατά τα πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής περιόδου, καθώς και ο διάσημος συγγραφέας, διδάσκαλος και εκπαιδευτής Inazo Nitobe( 1862-1933 ) που συνέγραψε το έργο του Bushido, the soul of Japan, που αναφέρεται στο παραδοσιακό πνεύμα των πολεμικών τεχνών των Samurai. Εκ των ανωτέρω καθίσταται εμφανές το αμοιβαίο ενδιαφέρον των δύο λαών για την σύσφιγξη των πολιτιστικών και οικονομικών σχέσεων τους.

Το θέμα όμως της προιστορίας των ανωτέρω Συνδέσμων συνεχίζεται! Με μεγάλη έκπληξη , με την βοήθεια της ανωτέρω HIKARIKWAI και δική μας έρευνα διαπιστώνεται ότι των δύο ανωτέρω Ελληνο-Ιαπωνικών Συνδέσμων προυπήρξε και τρίτος ( κατ’ακριβολογία πρώτος ) ο οποίος ιδρύθηκε επισήμως στις 16 Ιουνίου του 1921, με Πρόεδρο τον Α.Τυπάλδο-Μπασιά, πρώην βουλευτή και Υπουργό της Κυβερνήσεως Τρικούπη.Για δεύτερη φορά μας εξέπληξε το γεγονός του υψηλού επιπέδου και σημαντικής κοινωνικής θέσεως των ιδρυτών-μελών του τότε Συνδέσμου.Για τον Σύνδεσμο αυτόν τα στοιχεία είναι λίαν περιωρισμένα.Το καταστατικό του βρίσκεται κατατεθειμένο στην Εθνική Βιβλιοθήκη στην Αθήνα.

Βεβαίως ήδη καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για τον εντοπισμό περισσοτέρων στοιχείων για τους δύο πρώτους Συνδέσμους.Ο Ελληνο-Ιαπωνικός Σύνδεσμος θα επιθυμούσε να απευθύνει έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει η κατέχει κάποια σχετικά στοιχεία να επικοινωνήσει με τον Σύνδεσμο για ευνοήτους λόγους.Πιστεύομε ότι θα ήτο ευχής έργο να υπάρξουν στοιχεία τα οποία χωρίς αμφιβολία θα συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση του μυστηρίου της υπάρξεως και λειτουργίας των ανωτέρω δύο πρώτων Συνδέσμων και στην ιστορική αποκατάσταση της ιστορίας τους.Επίσης η επέτειος των 60 χρόνων θα μπορούσε να επεκταθεί ενδεχομένως σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Θα συνέβαλε δε τα μέγιστα στην πλήρη και ακριβή συγγραφή της ιστορίας τους την οποία έχει αναλάβει με ενθουσιασμό ο τ.Πρέσβης επι τιμή της Ελλαδος στην Ιαπωνία, γνωστός λογοτέχνης και ιστοριοδίφης κ.Κωνσταντίνος Βάσσης.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται το μεγάλο ενδιαφέρον της Ελλάδος για την σύσφιγξη των Ελληνο-Ιαπωνικών Σχέσεων, το οποίο για διαφορετικούς λόγους είχε εκδηλωθεί από το έτος 1906 όταν μετά την επιτυχή έκβαση για την Ιαπωνία του Ρωσσο-Ιαπωνικού Πολέμου δημιουργήθηκε στην Βουλή η κίνηση η οποία ατύπως ονομάσθηκε “ Ομάς των Ιαπώνων “ εξαμελής ομάδα μαχητικών Βουλευτών με πρόγραμμα την ανασύνταξη της Ελλάδος, η οποία δημιουργήθηκε από τον θαυμασμό των ανωτέρω για την νίκη της Ιαπωνίας επι της Ρωσσίας.

Άξιον απορίας είναι τελικά το γεγονός ότι ο κάθε νεώτερος Σύνδεσμος ( εκτός του πρώτου ) δεν αναφέρθηκε στο προυπάρξαντα αυτού. Σκοπός των προσπαθειών της σημερινής Διοικήσεως του Συνδέσμου είναι να συνδεθούν οι τρείς Σύνδεσμοι καθ’όσον όλοι κατέβαλαν άοκνες προσπαθειες για ένα κοινό σκοπό την προβολή των Ελληνο-Ιαπωνικών Σχέσεων.

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί και τηρείται ενήμερη για την εξέλιξη των ερευνών μας διαβεβαίωσε δε ότι θα παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη γα την επιτυχή επίτευξη των στόχων της ερεύνης.

Δήμος Βρατσάνος

Τηλ.επικοινωνίας: 6945 700216